Please vote for FOUR council members

Touraj Daryaee
54% (60 votes)
Farzin Vejdani
42% (47 votes)
Firuza Abdullaeva
40% (45 votes)
Kishwar Rizvi
40% (44 votes)
Kazuo Morimoto
38% (42 votes)
Massumeh Farhad
35% (39 votes)
Maziar Behrooz
26% (29 votes)
Sabri Ates
25% (28 votes)
Roham Alvandi
24% (27 votes)
Total votes: 110